«Δημιουργούμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την προώθηση της υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ευημερία, προοπτικές ευεξίας και ευρωπαϊκή ασφάλεια στα συστήματα υγείας»

Εταιρικό Σχήμα iHERE

Οι φορείς του iHERE

Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts​ (EhB)

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών Erasmus Brussels (EhB) είναι ένα φλαμανδικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες με διεθνή προσανατολισμό. Συνεργάζεται ενεργά με το Πανεπιστήμιο Vrije (VUB) στην Ένωση Πανεπιστημίων Βρυξελλών. Το EhB συμμετέχει ενεργά στην έρευνα. Καλλιτεχνικές ομάδες στο πλαίσιο της Σχολής Καλών Τεχνών διεξαγάγουν καλλιτεχνική έρευνα, βασισμένη στα ακαδημαϊκά πρότυπα, ενώ τα πολυάριθμα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης που συμμετέχουν στην πρακτική εφαρμογή της έρευνας, έχουν συχνά διεπιστημονικό χαρακτήρα. Στόχος της Πολιτικής Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών Erasmus Brussels είναι να προωθήσει μια διεθνή νοοτροπία σε κάθε φοιτητή/ρια και μέλος του προσωπικού. Γι’αυτό, όλα τα Τμήματά του συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα Ανταλλαγής Erasmus+. Στη διάρκεια των χρόνων, το EhB απέκτησε σημαντική εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα τα Τμήματα είναι επίσης ενεργά μέλη σε διεθνή θεματικά δίκτυα. Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Σχολής Υγεία, Σχέδιο και Τεχνολογική Ανάπτυξη έχει αναλάβει τον συντονισμό του προγράμματος iHERE, καθώς διαθέτει εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν την υγεία και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματά του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Tiber Umbria Comett Education Programe​ (TUCEP)

Η TUCEP είναι μια Μη Κερδοσκοπική Ένωση 12 ιταλικών Πανεπιστημίων, 13 επιχερήσεων και 3 δημόσιων φορέων, ιδρυμένη το 1992. Η αποστολή της TUCEP είναι η ανίχνευση και η επεξεργασία των μαθησιακών αναγκών, καθώς και η μετρατροπή τους σε αποτελεσματικές μαθησιακές λύσεις τόσο για τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και για τους εφήβους και τους εργαζομένους. Η TUCEP, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης που προωθούν την καινοτομία, την ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την επιχειρηματικότητα, καθώς και τις αξίες της ΕΕ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σκοπεύει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και του εργασιακού κόσμου. Η TUCEP έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα: COMETT, TEMPUS, Leonardo Da Vinci, Hozrizon 2020, LLP Programme, COSME, ERASMUS+ (KA1 Κινητικότητα στην Ανώτερη Εκπαίδευση, KA2 Συμμαχίες της Γνώσης, KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Σχολική Εκπαίδευση, KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας, KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, KA3 Ανάπτυξη Πολιτικών με θέμα την Κοινωνική Ένταξη) Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, JUSTICE.

The Research Institute on Social Welfare Policy

Το POLIBIENESTAR είναι μέρος του ερευνητικού ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Βαλένθια. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τα ερευνητικά του πεδία στην κοινωνική τεχνολογία, στην τεχνολογική συμβουλευτική και στην εκπαίδευση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Εδώ και 20 χρόνια, η ομάδα έχει διεξαγάγει τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη έρευνα στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και τεχνική βιωσιμότητα των συστημάτων πρόνοιας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στη Διοίκηση όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς σχετικά με την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων πόρων και πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας. Το POLIBIENESTAR δρα ως συμβουλευτική ομάδα σε ιδιωτικές εταιρείες για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών, των τμημάτων και των υπηρεσιών τους, καθώς και για ζητήματα διοίκησης. Τα ερευνητικά πεδία της POLIBIENESTAR είναι: η Υγεία, οι Έξυπνες Πόλεις, ο Τουρισμός, η Κοινωνική Πολιτική, η Κυνέρνηση και η Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η Οικονομία των Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η POLIBIENESTAR έχει εμπειρία στους ακόλουθους τομείς υγείας: μακροχρόνια φροντίδα, γηριατρική φροντίδα, πρώτες βοήθειες, προαγωγή της υγείας και πρόληψη ασθενειών, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενσυναίσθηση, διαστρωμάτωση, αυτισμό, στειρότητα, Αλτσχάϊμερ, Ογκολογία, χρόνιες παθήσεις, σπάνιες παθήσεις, όλοι οι τομείς υπό το πρίσμα της διαχείρισης και των οικονομικών υγείας.

Ινστιτούτο Prolepsis

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδρυμένος το 1990 στην Αθήνα. Βασική πεποίθηση του Ινστιτούτου είναι ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Υπό αυτό το πρίσμα, αποστολή του είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας πρωτοβουλίες σε ποικίλα θέματα υγείας και σε διαφορετικούς τομείς (λ.χ. εκπαίδευση, χώρος εργασίας) έχοντας ως στόχο ένα ευρύ κοινό, όπως παιδιά και εφήβους, γυναίκες, μετανάστες και ηλικιωμένους, καθώς και διάφρορες ομάδες επαγγελματιών, όπως επαγγελματίες υγείας, καθώς και φορείς πολιτικής χάραξης, ΜΚΟ και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων. Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως φορέας σε 60 περίπου ευρωπαϊκά πρόγραμματα και σε πολυάριθμα εθνικά προγράμματα εκπονώντας έρευνα, εφαρμοσμένες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στοχεύοντας στην προώθηση της υγείας και της δημόσιας εκπαίδευσης, την αλλαγή πολιτικής και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία. Το προσωπικό αποτελείται από μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, στατιστικολόγων, ειδικών υγείας και επικοινωνίας, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, οικονομολόγων, διατροφολόγων, τεχνολόγων τροφίμων, καθένας από τους οποίους αναλαμβάνει διακριτούς ρόλους και εργασίες στα προγράμματα του Ινστιτούτου. Επιπλέον, το Ινστιτούτο ενθαρρύνει τη διεπιστημονική και διεθνή συνεργασία δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργατών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Ξένιος Πόλις. Πολιτισμός, Επιστήμη και Δράση (XENIOS POLIS)

Η XENIOS POLIS είναι ένας ιδιωτικός ερευνητικός φορέας (ιδρύθηκε στις αρχές του 2016), που απαρτίζεται από καθηγητές Πανεπιστημίου, διδάκτορες, ερευνητές, έμπειρους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και εθελοντές. Η XENIOS POLIS συνδυάζει την έρευνα αιχμής με την εφαρμογή ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε τομείς και πεδία όπως ο πολιτισμός, ζητήματα φτώχειας/ ανέχειας, θέματα για τα ΑμεΑ, η εκπαίδευση της ενσωμάτωσης, η ψηφιοποίηση, η ισότητα των φύλων, η υγεία, το περιβάλλον και η περιβαλλοντική προστασία. Σκοπός της είναι να προτείνει λύσεις σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις που αφορούν κυρίως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους, πληθυσμούς χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου), την εκπαίδευση και τη στήριξή τους. Κεντρική θέση στις δράσεις της XENIOS POLIS καταλαμβάνουν η προαγωγή της καινοτομίας και η λειτουργική ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα.

Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Ενδυνάμωση και τον Μετασχηματισμό (RESET CY)

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και την εκπαίδευση, το RESET αναπτύσσει εποικοδομητικές και εκπαιδευτικές κυρίως λύσεις στις πιο απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Το RESET επενδύει στη δημιουργία και την εξέλιξη κοινωνικών ιδεών, συστημάτων και πρακτικών που θέτουν ως προτεραιότητα τον ανθρωπισμό. Ο οργανισμός επισπεύδει και εντείνει τη θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω της δύναμης της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το RESET στοχεύει στην κοινωνική ανάπτυξη προωθώντας την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, την ποικιλομορφία και την ανεκτικότητα, την ένταξη, καθώς και την επανένταξη. Σκοπός είναι η προώθηση ενός δίκαιου και ειρηνικού κόσμου μέσα από την εκπαίδευση, τον διάλογο, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και ευπαθείς ομάδες, καθώς και μέσα από εποικοδομητικές δράσεις. Το κέντρο RESET δουλεύει σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, δήμους, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων στην αγορά εργασίας. Η πεποίθηση του οργανισμού είναι ότι οι 3 πυλώνες της δραστηριότητάς του, Έρευνα & Εκπαίδευση, Σεμινάρια Εποικοδημιτικού διαλόγου και Κατάρτιση, μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η ομάδα RESET απαρτίζεται από έμπειρους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, εκπαιδευτές, δασκάλους, διαχειριστές/υπεύθυνους έργων, προγραμματιστές, σχεδιαστές ιστοσελίδων & γραφίστες. Ειδικεύονται σε προγράμματα εφήβων, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενσωμάτωσης προσφύγων, σε πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων, στην εκπαίδευση/ηλεκτρονική μάθηση, στην κοινωνική καινοτομία, στη διαχείριση έργων, στον εποικοδομητικό διάλογο, στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, στην εκπαίδευση των ναρκωτικών, στην κοινωνική και δημιουργική ενσωμάτωση, και στην επίλυση συγκρούσεων.

Akademie Klausenhof​ (ΑΚ)

Το Akademie Klausenhof (ΑΚ) είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο εφήβων και ενηλίκων (επαγγελματική εκπαίδευση και περαιτέρω εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων). Το ΑΚ είναι μια μη κερδοσκοπική, περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, η οποία εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση ανέργων και νέων ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες, σε προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας και σε μάθηματα ένταξης για μετανάστες/πρόσφυγες, σε υπηρεσίες πρόνοιας για εφήβους, στη διεξαγωγή μαθημάτων σε διεθνείς γλώσσες (Γερμανικά ως ξένη γλώσσα), στην εκπαίδευση για την ιθαγένεια, στη διαχείριση, στις ψηφιακές και βασικές δεξιότητες, καθώς και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το ΑΚ διαθέτει περίπου 550 οικοτροφεία και 325 εργαζόμενους. Η Ακαδημία έχει δύο βασικές τοποθεσίες με πλήρη στέγαση, εγκαταστάσεις μάθησης και ψυχαγωγίας στο Dingden και Rhede της Γερμανίας. Υπάρχουν περίπου 750-800 συμμετέχοντες κάθε μέρα, περισσότερα από 800 μαθήματα/σεμινάρια και περίπου 150 διαφορετικά μαθήματα τον χρόνο με συνολικά περισσότερους από 7.000 καλεσμένους από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η αποστολή του AK δεν αφορά απλά στη μετάδοση της γνώσης. Το όραμα βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση προσφέρει ευκαιρίες για τη διαμόρφωση ισχυρών προσωπικοτήτων και επιτρέπει την αυτοδιάθεση των συμμετοχόντων/ουσων.