Ενότητα 3 Εμβολιασμός, Ανοσοποίηση και άλλες συμβουλές

Last updated: 9 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 3: Εμβολιασμός, Ανοσοποίηση και άλλες συμβουλές!

Μέχρι το τέλος αυτής της Ενότητας, θα είστε σε θέση:

  • Να προσδιορίσετε τις διαφορές μεταξύ εμβολιασμού, ανοσοποίησης και ανοσίας
  • Να κατανοήσετε τον όρο «ανοσία αγέλης» και πώς εμφανίζεται
  • Να προσδιορίσετε τους διαφορετικούς τύπους βακτηρίων και ιών
  • Να προσδιορίσετε τη διαφορά μεταξύ βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων και τις θεραπείες τους
  • Να κατανοήσετε τους λόγους πίσω από τις κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με τους εμβολιασμούς
  • Να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον COVID-19
  • Να κατανοήσετε τη θέση των γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους
  • Να κατανοήσετε πώς η έλλειψη ανοσίας μπορεί να οδηγήσει σε εστίες ασθενειών

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled