Ενότητα 6 Υγεία που σχετίζεται με το φύλο

Last updated: 9 Ιουνίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Σε αυτή την ενότητα θα

  • εξοικειωθείτε με το ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα
  • μάθετε για κοινά θέματα υγείας που σχετίζονται με το φύλο, την προστασία και την πρόληψη
  • βελτιώσετε την ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης αξιόπιστων πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το φύλο ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε ή να επιλύσετε προβλήματα υγείας σχετικά με το φύλο
  • αποκτήστε ικανότητες ώστε να βρίσκετε τα μέσα για την υγειονομική περίθαλψη που σχετίζεται με το φύλο και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες όταν χρειάζεται

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled