Αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η πρόσβαση σε όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων στοκ ή/και YouTube και εφαρμόζονται νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε ευγενικά μαζί μας στο  https://ihere-digitalhealthed.eu/ για να επιλύσουμε το θέμα με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.