Εισαγωγή Τι είναι η πρωτογενής πρόληψη και η σημασία της

Πρωτογενής Πρόληψη

Ορισμός της πρωτογενούς πρόληψης:

«Ο σκοπός της πρωτογενούς πρόληψης είναι να αποτρέψει την εμφάνιση μιας νόσου. Συνήθως θεσμοθετεί δραστηριότητες που περιορίζουν την έκθεση σε κίνδυνο ή αυξάνουν την ανοσία των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη μιας νόσου σε ένα ευπαθές άτομο σε υποκλινική νόσο».

Για παράδειγμα:

  • Υγιεινή διατροφή
  • Άσκηση
  • Aνοσοποίηση (βλ. κεφάλαιο 3)
  • Διαχείριση του στρες

Ο στόχος της πρωτογενούς πρόληψης είναι να έχουμε έναν υγιή πληθυσμό. Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.λπ., όλα τα άτομα θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω συμβουλές και να ενημερώνονται για τον υγιεινό τρόπο ζωής ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Αποποίηση ευθύνης: Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι μπορεί να έχετε ανθυγιεινή διατροφή, ανενεργό τρόπο ζωής ή/και υπερβολικό άγχος που επηρεάζει την ποιότητα ζωής σας.