Κεφάλαιο 1 Ανοσοποίηση

Κεφάλαιο 1: Μαθησιακοί Στόχοι

  • Ένας από τους στόχους αυτού του Κεφάλαιο είναι να σας δώσει περισσότερες γνώσεις σχετικά με το τι είναι ανοσία, ανοσοποίηση, είδη ανοσοποίησης και πώς μπορείτε να ανοσοποιηθείτε.
  • Ο δεύτερος στόχος είναι να σας δείξουμε πώς μπορεί να αυξηθεί η ανοσοποίηση και μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί.
  • Ο τρίτος στόχος είναι να σας εξηγήσουμε τι είναι η ανοσία της αγέλης και γιατί είναι καλή.
  • Ο τελευταίος στόχος είναι να σας δείξουμε τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν στον εμβολιασμό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έλλειψη πρόσβασης ή περιορισμένη πρόσβαση στον εμβολιασμό.