Κεφάλαιο 2 Βακτήρια και Ιοί

www.pexels.com

Κεφάλαιο 2 Μαθησιακοί Στόχοι

  • Ο γενικός στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να μάθετε για τα βακτήρια και τους ιούς
  • Σχετικά με τα βακτήρια, θα μάθετε τι είναι τα βακτήρια και τα διάφορα είδη βακτηρίων.
  • Θα μάθετε επίσης για ιούς, όπως τι είναι ιός και τα διάφορα είδη ιογενών λοιμώξεων
  • Τέλος, θα μάθετε για τις διαφορές μεταξύ βακτηρίων και ιών.