Κεφάλαιο 2 Διάγνωση

Σε αυτό το Κεφάλαιο, μιλάμε για τις πιο κοινές παθήσεις ψυχικής υγείας για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να αναγνωρίσει και να ταξινομήσει τα δικά του συμπτώματα, αλλά και να αντιληφθεί τα συμπτώματα στα αντίστοιχά του και να τα αντιμετωπίσει εάν είναι απαραίτητο. Ο χρήστης θα πρέπει να μάθει να ερμηνεύει αυτά τα συμπτώματα και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ασκήσεις για να τα βελτιώσει.Το Κεφάλαιο υποδιαιρείται σε διαταραχές διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές και σχιζοφρένεια και ψύχωση.Σε αυτό το Κεφάλαιο, μιλάμε για τις πιο κοινές παθήσεις ψυχικής υγείας για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να αναγνωρίσει και να ταξινομήσει τα δικά του συμπτώματα, αλλά και να αντιληφθεί τα συμπτώματα στα αντίστοιχά του και να τα αντιμετωπίσει εάν είναι απαραίτητο. Ο χρήστης θα πρέπει να μάθει να ερμηνεύει αυτά τα συμπτώματα και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ασκήσεις για να τα βελτιώσει.Το Κεφάλαιο υποδιαιρείται σε διαταραχές διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές και σχιζοφρένεια και ψύχωση.

Καταλόγοι Διαγνώσεων

Υπάρχει ένας κατάλογος κριτηρίων για διαγνώσεις (που ονομάζεται ICD-10) που όλοι οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας και οι ψυχίατροι χρησιμοποιούν ως κατευθυντήρια γραμμή κατά την ανάθεση διαγνώσεων. Οι ψυχολογικές διαγνώσεις γίνονται μόνο εάν τα συμπτώματα πληρούν ορισμένα κριτήρια ως προς τη συχνότητα και τη διάρκεια. Επομένως, η διάγνωση της κατάθλιψης τίθεται υπό ορισμένα κριτήρια, όπως, για παράδειγμα, η πνευμονία ή η χρόνια ασθένεια.

Το ICD-10 (διεθνής ταξινόμηση της νόσου) ενημερώθηκε και εκδίδεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και είναι ένα διεθνώς ενιαίο σύστημα ταξινόμησης για διαγνώσεις σε περιπατητική και σταθερή υγειονομική περίθαλψη.

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) είναι εξειδικευμένο στις ψυχικές διαταραχές που δημοσιεύεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση. Αυτός ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει άλλες διαγνώσεις εκτός από ψυχικές διαταραχές. Στην κλινική ψυχολογία καθώς και στην ιατρική ψυχιατρική, θεωρείται η καθιερωμένη εργασία για τη διάγνωση ψυχικών διαταραχών, μαζί με το ICD-10.

Οι πιο συχνές διαγνώσεις περιγράφονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Βίντεο: Εγκέφαλος και Ψυχική Υγεία