Κεφάλαιο 2 Μετανάστες: Βασικά Ζητήματα Υγείας

Κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των μεταναστών

Δείτε το βίντεο και καταγράψτε ποια θεωρείτε πως είναι τα ποιο συχνά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες;