Κεφάλαιο 2 Υγεία των ανδρών

Στόχοι μάθησης:

Σε αυτή την ενότητα θα:

  • Γνωρίσετε την ανατομία και τη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα (πώς είναι και πώς λειτουργεί)
  • Προσδιορίσετε τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την περιτομή
  • Γνωρίσετε τις μεθόδους αντισύλληψης και θα τις διακρίνετε μεταξύ αξιόπιστων και μη αξιόπιστων
  • Γνωρίσετε τις κοινές ασθένειες του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος (π.χ. βακτηριακές λοιμώξεις ή προστατίτιδα)
  • Γνωρίσετε τις σοβαρές παθήσεις του ανδρικού αναπαραγωγικού μηχανισμού (καρκίνος προστάτη, καρκίνος ουροδόχου κύστης)
  • Γνωρίσετε τις επικίνδυνες συνήθειες (π.χ. κάπνισμα) που σχετίζονται με ορισμένες από τις σοβαρές ασθένειες του ανδρικού αναπαραγωγικού μηχανισμού
  • Μάθετε για την υγιεινή συμπεριφορά που μπορεί να αποτρέψει ορισμένες από τις κοινές και σοβαρές ασθένειες του ανδρικού αναπαραγωγικού μηχανισμού
  • Γνωρίσετε τις παθολογίες που είναι πιο συχνές στους άνδρες παρά στις γυναίκες (καρδιαγγειακές παθήσεις)
  • Μάθετε πώς να προλαμβάνετε τις καρδιαγγειακές παθήσεις