Κεφάλαιο 3 Εμβόλια

Κεφάλαιο 3: Μαθησιακοί Στόχοι

  • Ο γενικός στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να σας δώσει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς
  • Ο πρώτος στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι εμβόλιο. Θα έχετε έναν γενικό ορισμό σχετικά με το τι είναι εμβόλιο και ποιος είναι ο στόχος των εμβολίων
  • Ο δεύτερος στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να μάθει για τους διαφορετικούς τύπους εμβολίων, τι κάνει κάθε τύπος εμβολίου και παραδείγματα για κάθε τύπο εμβολίου
  • Ο τρίτος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων για το πώς δημιουργούνται τα εμβόλια και ποια είναι η διαδικασία.
  • Τέλος, θα μάθετε για ορισμένους μύθους σχετικά με τα εμβόλια και ποια είναι η αλήθεια για αυτούς τους μύθους.