Κεφάλαιο 3 Παράγοντες κινδύνου

Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία και να αυξήσουν την πιθανότητα ψυχικής ασθένειας. Θα παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς σε αυτό το Κεφάλαιο.