Κεφάλαιο 4 Σύνδεση με άλλα θέματα υγείας

Η σύνδεση της Ψυχικής Υγείας με άλλα ζητήματα υγείας

Η ψυχική υγεία έχει πολλές αλληλεπιδράσεις με άλλους τομείς της υγείας. Μερικές φορές τα συμπτώματα από διαφορετικές διαγνώσεις είναι παρόμοια, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατό να γίνει άμεσα διάγνωση. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν και αλληλεπιδράσεις με άλλες ασθένειες. Για παράδειγμα, μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια όπως ο καρκίνος μπορεί επίσης να προκαλέσει κατάθλιψη ή μια αγχώδης διαταραχή μπορεί να είναι το έναυσμα για προβλήματα στο στομάχι ή πόνο.

Ακριβώς όπως υπάρχει σύνδεση μεταξύ ψυχικών και σωματικών ασθενειών, οι ψυχικές ασθένειες μπορούν επίσης να ενισχύσουν ή να συντηρήσουν η μία την άλλη. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη και η σχετική έλλειψη ορμής μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κοινωνική φοβία.

Καθώς εξερευνάτε τις διάφορες ενότητες του έργου iHere, θα παρατηρήσετε ότι συναντάτε επίσης επανειλημμένα συμπτώματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.