Κεφάλαιο 5 Διαχείριση Διαταραχών Ψυχικής Υγείας

Όταν τελικά κάνετε το βήμα και λάβετε βοήθεια, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να βρείτε το δρόμο σας στο σύστημα. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τα σωστά βήματα, να βρείτε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και να φιλτράρετε κατάλληλες προσφορές θεραπείας.