Μάθημα 1 Εισαγωγή

Ο ψηφιακός γραμματισμός γενικά ορίζεται ως η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, των εργαλείων επικοινωνίας ή/και των δικτύων για πρόσβαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση και δημιουργία πληροφοριών προκειμένου να αξιοποιηθούν σε μια κοινωνία της γνώσης.

Αυτό το Κεφάλαιο θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για:

  • να μάθετε τους όρους ψηφιακός γραμματισμός και ψηφιακός γραμματισμός υγείας και τι συνιστούν.
  • να πληροφορηθείτε τις διαφορές μεταξύ του ψηφιακού γραμματισμού και του ψηφιακού γραμματισμού υγείας.
  • να  πληροφορηθείτε τις απαραίτητες πτυχές για τον εντοπισμό αξιόπιστων ιστοσελίδων.