Μάθημα 1 Εισαγωγή

Διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;

https://www.youtube.com/watch?v=R_orZHdEYNc

Η υγεία συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων και καθορίζει την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

Η ύπαρξη ανισοτήτων μεταξύ ανθρώπων/κοινωνικών τάξεων ή ακόμα και μεταξύ χωρών μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων.

Η οικονομική ανισότητα φαίνεται  να οδηγεί στη χειρότερη κατάσταση της υγείας.        

Αυτό το κεφάλαιο θα:

  • εστιάσει στην έννοια της ευπάθειας
  • δώσει ορισμένους χρήσιμους ορισμούς για τον τομέα της υγείας
  • παρουσιάσει εν συντομία τις επιπτώσεις του Covid-19 σε ευάλωτους πληθυσμούς, υπογραμμίζοντας τη στροφή προς την ψηφιοποίηση
  • εισαγάγει σε ορισμένες ευρωπαϊκές δράσεις για την υγεία