Μάθημα 1 Εισαγωγή

Τα προβλήματα υγείας των προσφύγων και των μεταναστών είναι παρόμοια με αυτά του υπόλοιπου πληθυσμού.

Ωστόσο, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν μία ποικιλία ζητημάτων υγείας που σχετίζονται με τον λόγο της μετανάστευσης.

Όσοι μετανάστευσαν για λόγους εργασίας, οικογένειας και σπουδών παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα υγείας σε σύγκριση με τους πρόσφυγες που μετανάστευσαν για να ζητήσουν άσυλο για πολιτικούς λόγους, για λόγους πολέμου ή τρομοκρατίας.

  • κινητικότητα
  • διαφορές στη γλώσσα και στην κουλτούρα
  • έλλειψη εξοικείωσης με τις τοπικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
  • περιορισμένη επιλεξιμότητα σε δημόσια και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.

Source: Freepik.com

Οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες προέρχονται συχνά από κοινότητες που πλήττονται από οικονομική κρίση, συγκρούσεις ή πόλεμο και υφίστανται μεγάλες, εξαντλητικές διαδικασίες ή/και ταξίδια που αυξάνουν τους κινδύνους ασθενειών.

Οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η κακή υγιεινή στη νέα χώρα επηρεάζουν επίσης την υγεία των μεταναστών.

Αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσει τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο εν λόγω πληθυσμός.

  • τραυματισμοί λόγω ατυχημάτων και υποθερμία (κυρίως για τους νέοαφιχθέντες πρόσφυγες)
  • γαστρεντερικές παθήσεις και λοιμώξεις του αναπνευστικού (κυρίως για τα παιδιά)
  • καρδιαγγειακά προβλήματα (υπέρταση)
  • επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό (για τις μετανάστριες)
  • (μη) μεταδοτικές ασθένειες (π.χ. διαβήτης, καρκίνος, HIV κ.λπ.)
  • ψυχολογικές, ψυχικές διαταραχές (π.χ. μετατραυματική διαταραχή, κατάθλιψη κ.λπ.)