Μάθημα 1 Εισαγωγή

Πώς να παραμείνεις υγιής καθώς μεγαλώνεις;

Δείτε το βίντεο και γράψτε πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προωθηθεί η ενεργός γήρανση;

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού λόγω των προβλημάτων υγείας και κοινωνικοποίησης που αντιμετωπίζουν.

Οι ηλικιωμένοι είναι ευαίσθητοι τόσο σε θέματα σωματικής όσο και ψυχικής υγείας.

Οι συνήθεις παθήσεις σε μεγαλύτερη ηλικία περιλαμβάνουν την απώλεια ακοής, προβλήματα όρασης, οστεοαρθρίτιδα, διαβήτη, κατάθλιψη και άνοια. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν πολλά προβλήματα υγείας ταυτόχρονα.

Αυτό το Κεφάλαιο θα επικεντρωθεί κυρίως στα παραπάνω θέματα υγείας παρουσιάζοντας –ανάλογα– παράγοντες πρόκλησης ασθενειών ή κινδύνου για την υγεία, στρατηγικές πρόληψης, καθώς και σύντομες πληροφορίες για τη θεραπεία κάθε ασθένειας.

  • απώλεια ακοής
  • προβλήματα όρασης
  • οστεοαρθρίτιδα
  • διαβήτης
  • κατάθλιψη
  • άνοια