Μάθημα 1 Εισαγωγή

Καθοριστικοί παράγοντες της υγείας – Μια πρακτική προσέγγιση!

Πώς ορίζετε την «κοινωνικοοικονομική κατάσταση»;

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις της ασθενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην υγεία;;

 • Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης, εισοδήματος και επαγγέλματος ενός ατόμου.
 • Η ασθενής κοινωνικοοικονομική κατάσταση αναφέρεται συνήθως σε άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλό εισόδημα.
 • Η ασθενής κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στη σωστή διατροφή, στη στέγη, στην εργασία και σε άλλα στοιχεία που καθορίζουν το βιοτικό επίπεδο ενός ατόμου.
 • Επομένως, οι ασθενέστερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακής υγείας.
 • Άνεργοι και ανασφάλιστοι
 • Οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
 • πρώην κρατούμενοι
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Παιδιά, νέοι και γυναίκες
 • Άτομα με αναπηρίες

Όσοι ανήκουν σε ασθενείς κοινωνικοοικονομικές ομάδες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για σωματικές και ψυχικές διαταραχές, χρόνιες ασθένειες, μεγαλύτερη θνησιμότητα και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.

 • εστιάσει στα ζητήματα υγείας των ασθενών κοινωνικοοικονομικών ομάδων
 • ταξινομήσει τα προβλήματα υγείας σε σωματικά και ψυχικά
 • επισημάνει τη σχέση μεταξύ σωματικών και ψυχικών διαταραχών
 • δώσει πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων (π.χ. άτομα με αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες)
 • φτώχεια
 • κακές συνθήκες διαβίωσης
 • έλλειψη κάλυψης ασφάλειας και ιατρικών συνταγών
 • αδυναμία αγοράς υπηρεσιών και προμηθειών ή αλλαγής διατροφής·
 • κατώτερης ποιότητας στέγαση που μπορεί να μην διαθέτει ψύξη, ιδιωτικότητα ή επαρκείς εγκαταστάσεις μπάνιου.