Μάθημα 1 Εισαγωγή

Η υγεία των παιδιών είναι θεμελιώδης σε κάθε κοινωνία, επομένως είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.. 

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την υγεία των παιδιών, όπως μεταδοτικές και μη ασθένειες, διατροφικά θέματα, καθώς και ψυχικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς λειτουργούν ως εμπόδια στην ευημερία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς θανάτους παιδιών οφείλονται σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν προτού να έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα.  

Μάθετε το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας σε διάφορες χώρες 

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς, όπως σε οικογένειες μεταναστών ή οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, πρέπει να αντιμετωπίσουν περισσότερους αγώνες στην καθημερινή τους ζωή, επομένως είναι πιο επιρρεπή σε ορισμένες ασθένειες. 

Παράγοντες κινδύνου για την υγεία των παιδιών

Παιδιά σε οικογένειες μεταναστών/προσφύγων :  

Παιδιά σε οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο: 

 • Περιορισμένη πρόσβαση στην υγεία και την οδοντιατρική περίθαλψη
 • Ανισότητες στην υγεία στη χώρα προέλευσης (π.χ. έλλειψη προγεννητικού ελέγχου)
 • Χρόνιοι λοιμογόνοι παράγοντες
 • Επισιτιστική ανασφάλεια
 • Τραυματικές και βίαιες εμπειρίες(π.χ. πόλεμος, εκμετάλλευση, χωρισμός από την οικογένεια)
 • Επισιτιστική ανασφάλεια
 • Λοιμώδη νοσήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
 • Οξείες κακώσεις
 • Έκθεση στη θάλασσα
 • Αποχωρισμός παιδιού- γονέα
 • Εμπειρίες βίας, εκμετάλλευσης, φυλάκισης
 • Έλλειψη υγειονομικής και οδοντιατρικής περίθαλψης
 • Εμπόδια στην πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. μη εξοικείωση με το σύστημα υγείας)
 • Εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση
 • Κοινωνική απομόνωση
 • Καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες και αγώνες (π.χ. οικονομική αστάθεια, ανασφάλεια στέγασης)
 • Προβλήματα ψυχικής υγείας των φροντιστών
 • Περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
 • Μειωμένη ευκαιρία για την πρόληψη επιπλοκών
 • Ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης
 • Υψηλότερα επίπεδα επικίνδυνης συμπεριφοράς
 • Χαμηλότερο επίπεδο οικογενειακού αλφαβητισμού
 • Καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ. οικονομική πάλη)

Πηγή: https://unsplash.com