Μάθημα 1 Εισαγωγή

Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται γενικά ως οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών επικοινωνίας και δικτύων για την πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών. Αποτελούν απλές δεξιότητες, όπως η γνώση του τρόπου ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ψηφιακών συσκευών και δεξιότητες που περιλαμβάνουν πιο σύνθετες εργασίες. Αυτό το κεφάλαιο θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με:

  • τις κύριες συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό.
  • πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές.