Μάθημα 1 Συνάφεια και Σημασία της Ψυχικής Υγείας

Η ψυχική υγεία εξακολουθεί να είναι ένα θέμα ταμπού σε πολλές κοινωνίες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να μιλήσουν για τα προβλήματα ψυχικής τους υγείας και να λάβουν την κατάλληλη βοήθεια. Οι πάσχοντες συχνά ντρέπονται ή έχουν μια ψευδή εικόνα ψυχικής ασθένειας.

Στόχος του καθενός πρέπει να είναι να αλλάξει τη στάση του απέναντι στα ψυχολογικά προβλήματα, να είναι πιο ανοιχτός και ανεκτικός και να μπορεί να μιλήσει για τα δικά του προβλήματα και δυσκολίες, συναισθήματα και ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβάλουμε μαζί στη δημιουργία μιας πιο ανοιχτής κοινωνίας, όπου η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον θέμα ταμπού και οι τρόποι λήψης βοήθειας γίνονται ευρέως προσβάσιμοι και διαφανείς.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για όσους πλήττονται από ψυχικές ασθένειες είναι να κάνουν το βήμα για να αναζητήσουν επαγγελματική συμβουλή και βοήθεια. Ωστόσο, ελλείψει υποστήριξης, τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική απόσυρση, απομόνωση, αυτοτραυματισμό και αυτοκτονία.

Βίντεο: Πώς να εντοπίσετε σημάδια ψυχικών διαταραχών