Μάθημα 1 Τι είναι η Ανοσοποίηση;

Ανοσία: Προστασία από μια ασθένεια. Όταν είστε προστατευμένοι, δεν μπορείτε να αρρωστήσετε από την ασθένεια.

Ανοσοποίηση: Η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνετε προστασία έναντι μιας συγκεκριμένης ασθένειας είτε μέσω εμβολιασμού είτε μέσω της ασθένειας.

Μπορείτε να ανοσοποιηθείτε…

  • φυσικά – με το να αρρωσταίνεις   έναντι   του τεχνητού εμβολιασμού

Δύο είδη εμβολιασμού

  • Ενεργός ανοσοποίηση – Το ανοσοποιητικό σας σύστημα αρχίζει να παράγει αντισώματα για να σας προστατεύσει από την ασθένεια, τον ιό ή τα βακτήρια. Η ενεργός ανοσοποίηση μπορεί να είναι τεχνητή ή φυσική.
  • Παθητική ανοσοποίηση – θα συμβεί ταυτόχρονα, αλλά δεν θα σας προστατεύσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα παράδειγμα είναι ο θηλασμός.