Μάθημα 1 Τι είναι το άγχος και πώς επηρεάζει τους ανθρώπους (ιδίως τις ευάλωτες ομάδες)

  • Οι άνθρωποι συχνά περιγράφουν το άγχος ως ένα αίσθημα “υπερφόρτωσης, ανησυχίας ή εξάντλησης”.
  • Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην ψυχική ή συναισθηματική πίεση που επηρεάζει ανθρώπους όλων των ηλικιών, φύλων και συνθηκών και μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας. Το άγχος μπορεί να προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η οικογένεια, η εργασία και/ή γεγονότα και περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή κάποιου.
  • Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο στρες λόγω της γενετικής τους (π.χ. οικογενειακό ιστορικό υπερβολικού στρες) και άλλοι λόγω του γεγονότος ότι είναι πιο πιθανό να υποστούν στρες λόγω κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών πιέσεων (π. χ. ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα, μετανάστες, εθνικές μειονότητες, άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο κ. λπ. ).
  • Για ορισμένους ανθρώπους, το άγχος μπορεί επίσης να είναι παραγωγικό, καθώς μπορεί να δώσει μια ώθηση ενέργειας που θα βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, εάν το άγχος είναι ανασταλτικό, δηλαδή επηρεάζει την παραγωγικότητα ή την κοινωνική και εργασιακή λειτουργία του ατόμου, μπορεί να αποτελεί ένδειξη αγχώδους διαταραχής και θα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

Βίντεο: Πώς το στρες επηρεάζει το σώμα σας ?