Μάθημα 2 Διερεύνηση της έννοιας της ευπάθειας

Οι ευάλωτοι πληθυσμοί είναι ομάδες και κοινότητες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κακής υγείας λόγω των φραγμών που αντιμετωπίζουν στους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς πόρους.

 • οικονομικά ασθενείς ενήλικες και παιδιά (με χαμηλό εισόδημα, ανασφάλιστοι)
 • φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες
 • άτομα τρίτης ηλικίας
 • άστεγοι
 • πρώην φυλακισμένοι
 • άτομα που παλεύουν με τον εθισμό
 • θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
 • άτομα με αναπηρίες
 • άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις (HIV), συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής ψυχικής ασθένειας

Αυτή η ενότητα εστιάζει στα κύρια ζητήματα υγείας τριών ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Μετανάστες

Ηλικιωμένοι

Ευάλωτες κοινωνικοοικονομικές ομάδες

 «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (WHO, 2006)

Ο ορισμός του «υγειονομικού γραμματισμού» μέχρι το 2020 ήταν «ο βαθμός στον οποίο τα άτομα έχουν την ικανότητα να αποκτούν, να επεξεργάζονται και να κατανοούν βασικές πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων υγείας»(U.S. Department of Human and Health Services).

Τον Αύγουστο του 2020, με την κυκλοφορία της πρωτοβουλίας Healthy People 2030 της κυβέρνησης των Η.Π.Α., ενημερώθηκε σχετικά με τα παρακάτω:

 • Προσωπικός γραμματισμός υγείας, ο οποίος «είναι ο βαθμός στον οποίο τα άτομα έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες και υπηρεσίες για να ενημερώνονται για αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται με την προσωπική τους υγεία και την υγεία των άλλων».
 • Οργανωσιακός γραμματισμός υγείας, ο οποίος «είναι ο βαθμός στον οποίο οι οργανισμοί επιτρέπουν στα άτομα να εντοπίζουν, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες και υπηρεσίες για να ενημερώνονται για αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται με την προσωπική τους υγεία και την υγεία των άλλων».

«Η Ψηφιακή Υγεία (eHealth) αναφέρεται σε εργαλεία και υπηρεσίες που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας  και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της παρακολούθησης και της διαχείρισης της υγείας και του τρόπου ζωής» (European Commission, 2019).

«Ψηφιακός Γραμματισμός Υγείας είναι η ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας από ηλεκτρονικές πηγές και η εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε για την αντιμετώπιση ή την επίλυση ενός προβλήματος υγείας» (WHO, 2017).