Μάθημα 2 Καθημερινές δραστηριότητες

Οι καθημερινές δραστηριότητες είναι ευθύνες και ανάγκες, τις οποίες τα ηλικιωμένα άτομα δεν μπορούν να εκπληρώσουν από μόνα τους. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Δουλειές του σπιτιού
  • Ανάγκες αυτό-φροντίδας
  • Ανάγκες κινητικότητας

Πρώτον, υπάρχουν διαφόρων ειδών οικιακές εργασίες, από τις αγορές έως την πλύση ρούχων ή την προετοιμασία υγιεινών γευμάτων, οι οποίες αποτελούν καθημερινές βασικές ανάγκες, τις οποίες όμως οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν.  Επιπλέον, η αυτό-φροντίδα και οι δουλειές περιλαμβάνουν τη μεταφορά, τη σίτιση, την περιποίηση, το λούσιμο και την τουαλέτα, δραστηριότητες, δηλαδή, που είναι υποχρεωτικές για τη διατήρηση μιας ποιοτικής καθημερινής ζωής.