Μάθημα 2 Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανοσοποιήση;

Ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού για την αύξηση της προστασίας του πληθυσμού

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

  1. Εθνικός πολυετής σχεδιασμός εμβολιασμών
  2. Σχεδιασμός και παρακολούθηση εμβολιασμών σε τοπικό επίπεδο
  3. Ενίσχυση υπηρεσιών ευρείας προσέγγισης
  4. Δημιουργία αποτελεσματικού προϋπολογισμού για τους εμβολιασμούς
  5. Αύξηση του εμβολιασμού των παιδιών-ειδικά στις αναπτυσσόμενες (φτωχές) χώρες