Μάθημα 2 Στρεσογόνα Γεγονότα Ζωής

Στην ψυχολογία, τα κρίσιμα γεγονότα της ζωής είναι έντονες και αγχωτικές καταστάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Αυτά τα κρίσιμα γεγονότα της ζωής συχνά συνδέονται με έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, θλίψη, απώλεια και απόγνωση και αυτά τα γεγονότα μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την κατάσταση της ζωής του ατόμου που επηρεάζεται.

Παραδείγματα τέτοιων κρίσιμων γεγονότων είναι ο θάνατος ενός στενού προσώπου, το διαζύγιο, ένα ατύχημα, μια σοβαρή ασθένεια, μια αλλαγή κατοικίας ή εργασίας, μια ποινή φυλάκισης ή ακόμα και η κακοποίηση. Αλλά επίσης, δολοφονίες, μανάδες, φυσικές καταστροφές ή πόλεμοι. Για τα παιδιά, παίζει ρόλο και η (ψυχική) ασθένεια του γονέα, η απώλεια ή η απουσία του ενός ή και των δύο γονέων.

Τα κρίσιμα γεγονότα της ζωής μπορούν να προκαλέσουν ψυχικές ασθένειες (π.χ. ΣΜΣ, κατάθλιψη).

Η θλίψη είναι μια φυσιολογική διαδικασία αντιμετώπισης. Μιλάμε για ψυχική διαταραχή όταν αυτή η διαδικασία διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες. Αν μετά από 6 μήνες ο θλιμμένος δεν έχει αποδεχτεί την απώλεια και δεν έχει ενσωματώσει τον θάνατο στη ζωή, μιλάμε για παθολογική θλίψη.