Μάθημα 2 Τι είναι ο Ψηφιακός Γραμματισμός;

Από τους πιο γνωστούς ορισμούς είναι αυτός του Paul Gilster, ο οποίος ορίζει τον ψηφιακό γραμματισμό ως την ικανότητα κατανόησης και χρήσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται μέσω των υπολογιστών. Πρόκειται για την ικανότητα ανάγνωσης με νόημα και κατανόησης του τι φαίνεται στην οθόνη ενός υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Όχι μόνο απαιτεί την απόκτηση της ικανότητας εύρεσης πληροφοριών, αλλά και την ικανότητα εφαρμογής αυτών των πληροφοριών στην προσωπική ζωή10.