Μάθημα 2 Φυσική Υγεία

Προβλήματα σωματικής υγείας και χρόνιες παθήσεις:

Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η επιβλαβής χρήση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών ουσιών, η κακή διατροφή, το άγχος, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης (όπως η έλλειψη στέγης) και η ανεπαρκής αυτοφροντίδα μπορούν να καταστήσουν ευάλωτες τις ομάδες που προέρχονται από  χαμηλά κοινωνικοοικονομικά  στρώματα τόσο σε προβλήματα σωματικής όσο και σε προβλήματα ψυχικής υγείας.