Μάθημα 3 Ανοσία της αγέλης

Ορισμός: Ο αριθμός των ατόμων που έχουν ανοσία σε έναν πληθυσμό. Πρέπει να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανοσίας για να πραγματοποιηθεί η εξασθένιση της νόσου.

Η ανοσία στην πλειονότητα του πληθυσμού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης από την ασθένεια για ευάλωτα άτομα

Τα υψηλά επίπεδα εμβολιασμού μπορεί να σημαίνουν ότι η πιθανότητα μόλυνσης είναι κοντά στο 0

ΩΣΤΟΣΟ

Τα επιτυχημένα προγράμματα ανοσοποίησης εξακολουθούν να έχουν χαμηλό επίπεδο κινδύνου να σας προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες ή να κολλήσετε τη νόσο με σοβαρά συμπτώματα.

Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου είναι μικρότερος λόγω της προστασίας που σας παρέχει το εμβόλιο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  Ο εμβολιασμός βοήθησε στην εξάλειψη διαφόρων κοινών μολύνσεων της παιδικής ηλικίας

Τέλη δεκαετίας του 1970 – Παγκόσμια εξάλειψη της ευλογιάς