Μάθημα 3 Εξέλιξη των εμβολίων

 • Έρευνα για τον ιό και ανάπτυξη πιθανών ιδεών εμβολίων
 • Περισσότερη εργαστηριακή έρευνα
 • Δοκιμές σε ζώα για να δούμε αν το εμβόλιο λειτουργεί και αν είναι ασφαλές
 • Ξεκινούν οι δοκιμές σε ανθρώπους
 • 20-100 υγιείς εθελοντές να ελέγξουν την ασφάλεια και την κατάλληλη δοσολογία
 • Στη μελέτη περιλαμβάνονται περισσότερα άτομα με διάφορες καταστάσεις υγείας, διαφορά στα δημογραφικά στοιχεία σε τυχαιοποιημένες μελέτες.
 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το πραγματικό εμβόλιο ή ένα εικονικό φάρμακο (συνήθως θαλασσινό νερό) για να ελέγξουν την πραγματική αποτελεσματικότητα
 • Σε περιπτώσεις πανδημίας αυτές οι διαδικασίες επιταχύνονται
 • Άδεια διανομής του εμβολίου
 • Παρακολούθηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας μετά τη διανομή
 • Παρακολούθηση της ποιότητας του εμβολίου

Table by RESET