Μάθημα 3 Ιός

Οι ιοί είναι… 

  • μικροί παράγοντες που μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε άλλους οργανισμούς όπως ζώα, φυτά ή βακτήρια. Ο οργανισμός στον οποίο πολλαπλασιάζεται ο ιός ονομάζεται ξενιστής. ονομάζονται πεμπτούσια παράσιτα.
  • Σημαίνει ότι ένας οικοδεσπότης είναι απαραίτητος για αυτούς.
  • χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που μολύνουν ζώα, φυτά ή βακτήρια
  • αποτελείται από τρία κύρια μέρη: γονιδίωμα, καψίδιο, εξωτερικό λιπιδικό περίβλημα

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ιοί δεν πρέπει να ονομάζονται οργανισμοί καθώς δεν συμφωνείται αν είναι ζωντανοί ή όχι.

Κάθε ιός μπορεί να εξαπλωθεί με διαφορετικό τρόπο.