Μάθημα 3 Πώς τα μέσα μπορούν να επηρεάσουν τον εμβολιασμό

  • Η εμβέλεια του εμβολιασμού μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από πληροφορίες που παρουσιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Οι μη ειδικοί παρέχουν λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, προκαλώντας δισταγμό εμβολιασμού στον πληθυσμό
  • Δεδομένου ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η κύρια πηγή πληροφοριών, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να πιστεύουν κάθε είδους πληροφορία που παρέχεται
  • Οι πληροφορίες που παρέχονται μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και άγχος στον πληθυσμό
  • Η έλλειψη επαρκούς γνώσης μπορεί επίσης να προκαλέσει λανθασμένη κρίση

ΕΤΣΙ

Ο διστακτικός εμβολιασμός προκαλείται από ανεπαρκείς γνώσεις και θα πρέπει να ληφθούν απαραίτητα μέτρα για την εκπαίδευση των ανθρώπων πώς να κατανοούν ποιες ειδήσεις είναι ψεύτικες και να δημιουργούν προσαρμοσμένες πληροφορίες δημόσιας υγείας