Μάθημα 3 Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη

Όταν οι μεγαλύτεροι ενήλικες αρχίζουν για πρώτη φορά να αναπτύσσουν κάποια μορφή αναπηρίας, χρειάζονται όλο και μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη. Γενικά, η οικογένεια παρέχει συναισθηματική βοήθεια και συντροφιά μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά ο τύπος υποστήριξης που παρέχουν οι φροντιστές της οικογένειας στους ηλικιωμένους εναλλάσσει την ισορροπία στη σχέση τους. Πιο συγκεκριμένα, η ευάλωτη ομάδα απαιτεί υψηλά ποσοστά συναισθηματικής βοήθειας που δεν μπορούν να επιστρέψουν στους φροντιστές. Επομένως, ο φροντιστής πρέπει να είναι εξοπλισμένος με υψηλά αποθέματα ψυχολογικής υποστήριξης και να είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προβλημάτων ψυχικής υγείας του αποδέκτη.