Μάθημα 3 Φυσική Υγεία

Μάθημα 3α: Μη μεταδοτικές ασθένειες

 • καρδιαγγειακές παθήσεις
 • υπέρταση
 • διαβήτης
 • καρκίνος
 • γαστρεντερικές παθήσεις
 • χρόνιες πνευμονικές παθήσεις

Ο επιπολασμός των ΜΜΝ όπως ο διαβήτης και η υπέρταση σε ενήλικες σε ορισμένες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος φτάνει το 25-35%.

 • «Οι μετανάστες στην Ευρώπη είναι πιο ευάλωτοι στον επιπολασμό και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστό θνησιμότητας λόγω διαβήτη».
 • «Ο επιπολασμός του διαβήτη είναι συνήθως υψηλότερος στις γυναίκες παρά στους άνδρες μετανάστες».
 • «Ο επιπολασμός της ισχαιμικής καρδιοπάθειας ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή προέλευσης των μεταναστών, τη χώρα ή την περιοχή προορισμού και τη διάρκεια παραμονής».
 • «Η ασθενέστερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση βρέθηκε να είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης».

Χαρακτηριστικά των ΜΚΔ

 • απαιτούν συνεχή φροντίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς εφ’ όρου ζωής (π.χ. διαβήτης) και τακτική φαρμακευτική θεραπεία, ιατρική τεχνική ή συσκευή·
 • επιπλοκές που απαιτούν ιατρική περίθαλψη, αυξημένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, επιπτώσεις στις δραστηριότητες και πιθανώς μειωμένο προσδόκιμο ζωής·
 • πιθανή ψυχολογική στήριξη.

Μάθημα 3β: Καρδιαγγειακά προβλήματα υγείας

 • Η καρδιαγγειακή νόσος (CVD) είναι πλέον ο κύριος παράγοντας που επιφέρει απώλεια ετών ζωής και αναπηρία παγκοσμίως.
 • Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι χρόνιες πνευμονικές παθήσεις είναι τα τέσσερα βασικά ΜΜΝ που επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Οι παράγοντες κινδύνου διαφέρουν κατά την περίοδο πριν και μετά τη μετανάστευση.

Μάθημα 3γ: Υπέρταση

«Η αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που ασκείται από την κυκλοφορία του αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών του σώματος, στα κύρια αιμοφόρα αγγεία του σώματος. Υπέρταση υφίσταται όταν η αρτηριακή πίεση είναι πολύ υψηλή» (ΠΟΥ, 2021).

 • πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές: οι πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης, οι πεποιθήσεις και οι διατροφικοί κανόνες μπορεί να διαφέρουν·
 • ιατρική γνώση και ευαισθητοποίηση: χαμηλότερα επίπεδα ευαισθητοποίησης και θεραπευτικών επιλογών σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό λόγω έλλειψης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
 • φύλο: οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας που σχετίζεται με την υπέρταση συγκριτικά με τις γυναίκες.
 • περιβάλλοντα εργασίας: υπερβολική και παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, έλλειψη χρόνου για ξεκούραση και αδυναμία ενυδάτωσης, καθώς και έλλειψη κάλυψης ή αποζημίωσης αναπηρίας.

Μάθημα 3δ: Σεξουαλική και Αναπαραγωγική υγεία

Γιατί είναι σημαντική η Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (SRH);

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, επισκεφτείτε την Ενότητα «Υγεία Σχετιζόμενη με το Φύλο»!

 • Είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό σύστημα.
 • Υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να έχουν μια ικανοποιητική και ασφαλή σεξουαλική ζωή, την ικανότητα αναπαραγωγής και την ελευθερία να αποφασίζουν εάν, πότε και πόσο συχνά θα το κάνουν.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να κάνει τις δικές του επιλογές για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική του υγεία.

Οι υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας περιλαμβάνουν τη μητρική και νεογνική φροντίδα, την πρόσβαση στην αντισύλληψη και την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV ή άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων που επηρεάζουν άνδρες και γυναίκες.

Η μητρική και η νεογνική φροντίδα βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία.

Προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • πρόσβαση σε προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα·
 • πρόσβαση στην αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό·
 • κλινική διαχείριση επιζώντων βιασμού και κακής συμβίωσης·
 • διαχείριση των επιπλοκών που σχετίζονται με την άμβλωση·
 • πρόληψη και θεραπεία του συριγγίου·
 • προσυμπτωματικός έλεγχος και θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

HIV (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας)

Οι πληθυσμοί μεταναστών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της μη διάγνωσης του HIV.

 • φτώχεια
 • χαμηλό εισόδημα
 • περιορισμένη εκπαίδευση
 • υποτυπώδης στέγαση
 • ανεπαρκής πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 • ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους της νέας κοινότητας·
 • γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες·
 • κοινωνική απομόνωση ·
 • δυσκολίες μεταφοράς.