Μάθημα 3 Ψυχική Υγεία

Τα άτομα από τα ασθενή κοινωνικά στρώματα εκτιμάται ότι έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ψυχική διαταραχή σε σχέση με τα άτομα που προέρχονται υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Παρανοϊκές, σχιζοειδείς, σχιζοτυπικές

Είτε αποκοιμηθείς είτε κοιμηθείς

Σύνδεση σωματικής και ψυχικής υγείας

  • Η ψυχική και η σωματική υγεία συνδέονται θεμελιωδώς.
  • Τα προβλήματα σωματικής υγείας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας και το αντίστροφο.
  • Σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους με μακροχρόνια  προβλήματα σωματικής υγείας έχει επίσης πρόβλημα ψυχικής υγείας, πιο συχνά κατάθλιψη ή άγχος.

Ο ΠΟΥ δηλώνει πως «δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία».

Οι συσχετίσεις μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας είναι:

  • Η κακή ψυχική υγεία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για χρόνιες σωματικές παθήσεις.
  • Τα άτομα με σοβαρές παθήσεις ψυχικής υγείας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν χρόνιες σωματικές παθήσεις.
  • Τα άτομα με χρόνιες σωματικές παθήσεις κινδυνεύουν να αναπτύξουν κακή ψυχική υγεία.