Μάθημα 3 Covid-19 και Ευπάθεια

Η πανδημία του COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική ύφεση έχουν επηρεάσει τη σωματική και ψυχική υγεία ολόκληρου του πληθυσμού, αλλά σε διαφορετικό βαθμό.

Οι συνέπειες ήταν πιο εμφανείς στην ψυχική και ψυχολογική ευημερία των ευάλωτων πληθυσμών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας πρώτης γραμμής, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει συμπτώματα όπως:

  • αγωνία (ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας)
  • κατάθλιψη
  • άγχος
  • αυτοκτονικές ιδέες/αυτοτραυματισμός.

Αυτά τα συμπτώματα σχετίζονται κυρίως με:

  • κίνδυνο μόλυνσης, καραντίνας ή αυτοαπομόνωσης
  • φόβο θανάτου
  • τραυματικές εμπειρίες ξαφνικής απώλειας ζωών ή μέσων διαβίωσης εντός των οικογενειών και των κοινοτήτων
  • ανεργία και οικονομική αστάθεια.

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία:

Το Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια WHO 2018–2023 στοχεύει στην ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών ικανοτήτων για την αποτελεσματική πρόληψη, προετοιμασία, ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και την παροχή υποστήριξης στις πληγείσες χώρες.

Tο EU4Health 2021-2027 – ένα όραμα για μια πιο υγιή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η φιλόδοξη απάντηση της ΕΕ στον COVID-19. Οι κύριοι στόχοι του είναι:

Source: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

Η υγεία με μια ματιά: Eυρώπη 2020 

είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 για να παρακολουθεί και να βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν την υγεία των πολιτών τους και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας τους.

Το προσδόκιμο ζωής τώρα φτάνει τα 81 χρόνια

Κύριες αιτίες θανάτων: καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνοι

Οι μεγάλες ανισότητες στο προσδόκιμο ζωής εξακολουθούν να υφίστανται ανάλογα με το φύλο και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση