Μάθημα 4 Δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης

Οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες ώστε να διατηρήσουν την υγείας τους, την οποία φροντίζουν οι οικογενειακοί φροντιστές. Πρώτα απ ‘όλα, οι φροντιστές μπορούν να βοηθήσουν σε ιατρικά ή νοσηλευτικά καθήκοντα, όπως ενέσεις, διαχείριση φαρμάκων και φροντίδα τραυμάτων. Στο παρελθόν αυτές οι πρακτικές παρέχονταν μόνο από επαγγελματίες, αλλά στις μέρες μας, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η διάρκεια των νοσηλειών και της περίθαλψης στο σπίτι, οι οικογενειακοί φροντιστές μπορούν να εκπαιδευτούν στα καθήκοντα αυτά. Επιπλέον, η διαχείριση των φαρμάκων έχει γίνει περίπλοκη, εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που ένα άτομο πρέπει να έχει, των διαφορετικών οδών χορήγησης, όπως μέσω επιθεμάτων ή ενέσεων, των διαδικασιών που μπορεί να ακολουθήσουν ορισμένα προβλήματα, όπως ο χειρισμός των σωλήνων τροφοδοσίας ή των καθετήρων και η συνεχής παρακολούθηση για αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.  Εάν ο μεγαλύτερος ενήλικας μετακινηθεί σε μια νοσηλευτική εγκατάσταση, τις περισσότερες φορές ο φροντιστής συνεχίζει να εκτελεί αυτά τα καθήκοντα και να προσφέρει την ίδια φροντίδα. Επιπλέον, οι φροντιστές προσφέρουν βοήθεια κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε υγειονομικές εγκαταστάσεις αλλά και κατά τη μεταφορά μεταξύ διαφορετικών κλινικών δομών. Επιπλέον, εμπλέκονται στην λήψη ιατρικών αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβες στη γνωστική τους λειτουργία, όπως στην περίπτωση της νόσου Alzheimer’s ή στο παραλήρημα. Επιπλέον, οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και να τους βοηθούν με τις γνωστικές και σωματικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή αυτών στην καθημερινή τους ζωή μπορεί να τους δώσει μια εναλλακτική για την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον εντοπισμό των φυσιολογικών μετρήσεων, όπως τα καθημερινά βήματα και την ανακούφιση της γνωστικής δυσλειτουργίας.