Μάθημα 4 Κοινωνικές διαστάσεις της Υγείας

Μάθημα 4α: Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση στην Υγειονομική Περίθαλψη: Ο Ρόλος των Κλινικών Γιατρών των Μεταναστών

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΠΟΥ στην Ευρώπη (2016), πρέπει να αντιμετωπιστούν τυχόν εμπόδια επικοινωνίας και να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας προκειμένου να προαχθεί η υγεία των μεταναστών και των προσφύγων.

Οι κλινικοί γιατροί των μεταναστών εργάζονται για να παρέχουν τα υψηλότερα πρότυπα ψυχικής και συμπεριφορικής φροντίδας υγείας χρησιμοποιώντας πρακτικές και γλώσσα που υποστηρίζουν τις προσωπικές εμπειρίες του ασθενούς.

Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να γνωρίζουν τα πρότυπα μετανάστευσης και τους παράγοντες ανθεκτικότητας προκειμένου να σχεδιάσουν τυχόν στρατηγικές παρέμβασης.

Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές χρησιμοποιούνται για την επίλυση γλωσσικών και πολιτισμικών φραγμών σε ποικίλα πλαίσια υγειονομικής περίθαλψης.

Ο ευεργετικός αντίκτυπος των διαπολιτισμικών μεσολαβητών παρεμποδίζεται από:

 • έλλειψη επαγγελματισμού
 • ανεπαρκή εκπαίδευση
 • μη συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης

Η περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην υγειονομική περίθαλψη και η ανάπτυξη στρατηγικών που εγγυώνται την πρόσβαση σε διαπολιτισμικούς μεσολαβητές θα βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο διαμεσολαβητής είναι ένα άτομο που βελτιώνει την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων προκειμένου να αμβλύνει τις γλωσσικές και τις κοινωνικο-πολιτιστικές διαφορές.

Αρμοδιότητες

 • Αποτροπή και μείωση των συγκρούσεων μεταξύ ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας.
 • Παροχή βοήθειας στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μεταναστών.
 • Ανάληψη διάφορων προγραμμάτων διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, δίνοντας έμφαση στα εξής:
  • διαφορές στη γλώσσα
  • ανάπτυξη πολιτιστικών δεξιοτήτων
  • Ενίσχυση των συμμετεχόντων.

Μάθημα 4β: Ειδικό Θέμα: Γυναίκες Μετανάστριες

Οι γυναίκες μεταναστεύουν με ρυθμό παρόμοιο με τους άνδρες, αλλά η μετανάστευση τις επηρεάζει διαφορετικά.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα 6 «Υγεία σχετιζόμενη με το Φύλο».

 • περιορισμένη πρόσβαση στην αντισύλληψη·
 • διακοπή εγκυμοσύνης·
 • αυξημένα επίπεδα διακρίσεων·
 • έμφυλη βία.
 • βρέφος με μειωμένο βάρος·
 • παιδική θνησιμότητα·
 • θνησιμότητα της μητέρας·
 • μεγάλη πιθανότητα τοκετού χωρίς την παρουσία παγγελματία υγείας.

Οι αρνητικές εμπειρίες ζωής των μεταναστριών –στειρότητα και περιγεννητική απώλεια, φτώχεια, διακρίσεις, βία, ανεργία και απομόνωση – επηρεάζουν επίσης την ψυχική υγεία και την ευημερία των γυναικών.

Μάθημα 4γ: Βία

Η σεξουαλική βία και η βία από τους οικείους συντρόφους (S/IPV) είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα μεταξύ των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλειά τους.

Το S/IPV μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή εξουσίας και ελέγχου, σωματική, σεξουαλική, λεκτική, ψυχική ή οικονομική, κυρίως εναντίον γυναικών από τον νυν ή τον πρώην σύντροφο/σύζυγό τους.

Οι γυναίκες συχνά υποφέρουν σιωπηλά από φόβο μήπως χάσουν τη δουλειά τους ή υποστούν νομικές συνέπειες, όπως καταγγελία για τη μετανάστευση.

 • Οι πολιτισμοί προέλευσης καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη την παρουσίαση και την αναφορά αυτών των καταχρήσεων.
Freepik.com
 • Γλωσσικά εμπόδια
 • Οικονομική δυσπραγία
 • Απομόνωση από τις κοινότητες
 • Δίκτυα υποστήριξης
Freepik.com
 • Κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες να γίνουν θύματα εμπορίας.
 • Τα θύματα εμπορίας εξαναγκάζονται να εργαστούν.
 • Στην περίπτωση της σεξουαλικής εμπορίας, οι γυναίκες εξαναγκάζονται στην πορνεία ή στη βιομηχανία της σεξουαλικής ψυχαγωγίας.
 • Τα θύματα σωματεμπορίας μπορεί να εξαναγκαστούν να εργαστούν σε βιομηχανίες όπως η γεωργία, η εργασία σε εργοστάσιο ή σε σούπερ μάρκετ και η οικιακή εργασία ή η εργασία ως θυρωρός και η εργασία σε εστιατόρια.
 • Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να γνωρίζουν την πιθανότητα οι ασθενείς τους να είναι θύματα εμπορίας.

Πού να ζητήσω βοήθεια;