Μάθημα 4 Οι απόψεις των γονέων για τον εμβολιασμό

  • Οι γονείς εκφράζουν ότι θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς.
  • Οι νοσηλευτές-σύμβουλοι δημόσιας υγείας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια στους γονείς· Ωστόσο, οι γονείς πιστεύουν ότι μόνο τα οφέλη των εμβολίων επισημαίνονται και δεν τους ενημερώνουν για πιθανούς κινδύνους.
  • Μερικοί γονείς πιστεύουν ότι αναγκάζονται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και δεν είναι σίγουροι για την απόφασή τους επειδή δεν έχουν ενημερωθεί σωστά.
  • Οι γονείς που αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους αισθάνονται ότι κρίνονται από τους άλλους
  • Γνωρίζουν ότι το παιδί τους κινδυνεύει και κινδυνεύει επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί.
  • Αισθάνονται ότι τα μη εμβολιασμένα παιδιά τους δεν αντιμετωπίζονται όπως τα εμβολιασμένα παιδιά από επαγγελματίες υγείας.

Κεφάλαιο 4 Σύνοψη

Αφού τελειώσετε αυτό το Κεφάλαιο, θα έπρεπε να έχετε μάθει…

  • Σχετικά με τον COVID-19 και την ανάπτυξη του εμβολίου
  • Πώς μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να επηρεάσουν τους εμβολιασμούς
  • Απόφαση γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους