Μάθημα 4 Περιπτώσεις  Συγκεκριμένων Ομάδων

Άνεργοι και ψυχική υγεία

 • Η σχέση ψυχικής υγείας και ανεργίας είναι αμφίδρομη. Η καλή ψυχική υγεία αποτελεί βασική προϋπόθεση στην απασχολησιμότητα, την εύρεση εργασίας και την παραμονή σε αυτή τη δουλειά.
 • Η ανεργία προκαλεί άγχος, το οποίο έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη φυσιολογική υγεία και αρνητικές συνέπειες για την ψυχική υγεία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, του άγχους και της χαμηλότερης αυτοεκτίμησης.

Οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και υγεία

 • Οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα συνήθως δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά  στην επαρκή στέγαση, την τροφή ή την  παιδική φροντίδα.
 • Τέτοιες συνθήκες διαβίωσης και το άγχος που προκαλούν μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού και αλκοόλ και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης προβλημάτων υγείας με την πάροδο του χρόνου.
 • Επιπλέον, τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα χρησιμοποιούν λιγότερες υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας.
 • Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες  υγείας να αξιολογήσουν και να εκπαιδεύσουν αυτούς τους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία τους.
 • Ακόμη και όταν τα άτομα με χαμηλό εισόδημα επισκέπτονται παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές ανάγκες όπως η κακή στέγαση που μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους και να περιπλέξει τη θεραπεία τους σπάνια αντιμετωπίζονται.

Μονογονεϊκές οικογένειες

 • Οι γυναίκες που βιώνουν τη μητρότητα χωρίς γάμο σε ηλικία μεταξύ 16 και 49 ετών μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο αναπηρίας και κακής υγείας στη μετέπειτα ζωή τους σε σύγκριση με τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά με σύντροφο.
 • Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουν οι γυναίκες μόνες τους ως γονείς για τη φροντίδα των παιδιών τους, τόσο πιο πιθανό είναι να επιδεινώνεται η υγεία τους καθώς γερνούν, κάτι που επηρεάζει την ικανότητά τους να κάνουν ακόμη και τις πιο απλές εργασίες.
 • Οι ανύπαντρες μητέρες με δουλειά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού σε σχέση με  τις παντρεμένες συνομήλικές τους.
 • Είναι επίσης πιο πιθανό να καπνίζουν συγκριτικά με τις παντρεμένες γυναίκες – αυτός είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου της υγείας.
 • Η απώλεια της υποστήριξης ενός συντρόφου μπορεί να προκαλέσει άγχος και να οδηγήσει σε απώλεια της υγείας.

Source: miro.medium.com

«Η μονογονεϊκότητα μπορεί να εμποδίσει τις ικανότητες των γυναικών να αποκτήσουν εκπαίδευση, να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και να αποκτήσουν εισόδημα, επιβαρύνοντας την υγεία τους» (James McIntosh, 2015)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα που δημοσιεύτηκε στην American Journal of Public Health.

Οι ψυχιατρικές διαταραχές διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, ειδικά σε εκείνα που δεν είχαν πατέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της  παιδικής τους ηλικίας.

Η παιδική ενούρηση ήταν πιο συχνή στα παιδιά που είχαν βιώσει το διαζύγιο των γονιών τους.

Άτομα με αναπηρίες

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας.

 • Προκατάληψη, στίγμα και διακρίσεις από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
 • Περιορισμένη γνώση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αναγκών υγείας των ατόμων με αναπηρία
 • Περιορισμένη ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών με αναπηρία και ανεπαρκής παροχή υψηλής ποιότητας σεξουαλικών και αναπαραγωγικών υπηρεσιών
 • Οι τρέχουσες πολιτικές δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία (π.χ. μεγαλύτερες και πιο ευέλικτες ώρες ραντεβού, μείωση κόστους)
 • Τα άτομα με αναπηρία σπάνια συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων
 • Δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
 • Θέματα υποδομής (π.χ. σκάλες, στενά περάσματα, μειωμένος φωτισμός κ.λπ.)
 • Μεγάλο κόστος μετακίνησης για να φτάσουν σε μια υπηρεσία υγείας και να πληρώσουν για φάρμακα ή να επισκεφθούν έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Source: www.freepik.com

Πού θα βρω βοήθεια;