Μάθημα 5 Πώς να αξιολογήσετε την αξιοπιστία των πηγών;

Στο Διαδίκτυο, μπορούμε να βρούμε όλα τα είδη πληροφοριών, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε εάν αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς και να τις διασταυρώσουμε.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε αξιόπιστες πληροφορίες για ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξουσιοδότηση; Οι ιστότοποι που τελειώνουν σε  GOV ή EDU εγγυώνται υψηλό επίπεδο πλοήγησης και ασφάλειας.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

Ποια είναι η προτίμηση/επιλογή του συγγραφέα; Οι καλύτερες ιστοσελίδες πληροφοριών για την υγεία δεν έχουν διαφημίσεις. Εκείνες οι οποίες φέρουν δηλαδή σαφή σήμανση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ

Οι αξιόπιστοι ιστότοποι αναφέρουν ημερομηνίες δημοσίευσης, καθώς οι πληροφορίες για την υγεία αλλάζουν συνεχώς.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα ελέγχου για να κάνετε στον εαυτό σας ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπο και να βρείτε αξιόπιστες πληροφορίες υγείας.

Ιδιοκτήτης ιστοτόπου

 • Ποιός είναι ο υπεύθυνος για την ιστοσελίδα;

 • Γιατί παρέχει τoν ιστότοπο;

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του;

Χρηματοδότηση

 • Πώς υποστηρίζεται ο ιστότοπος;

 • Υπάρχουν διαφημίσεις; Είναι από την εταιρεία του ιστότοπου ή εξωτερικά;

 • Επιδιώκει η εταιρεία να πουλήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία;

Ποιότητα

 • Από πού προέρχονται οι πληροφορίες του ιστοτόπου;

 • Οι επαγγελματίες γιατροί εξετάζουν τις πληροφορίες στον ιστότοπο;

 • Είναι ο ιστότοπος αξιόπιστος και δεν προβάλει ανακρίβειες;

 • Είναι ενημερωμένος;

Ιδιοτικότητα

 • Ζητά ο ιστότοπος προσωπικές πληροφορίες;

 • Σας δίνει πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιηθεί;

 • Είστε σύμφωνοι με τον τρόπο που χρησιμοποιείται;

Όταν αναζητούμε πληροφορίες στο Διαδίκτυο, πρέπει να αξιολογούμε αν είναι ακριβείς, δηλαδή αν ανταποκρίνονται στα γεγονότα ή τις περιστάσεις για τις οποίες κάνουν λόγο. Λέμε ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς όταν δεν έχουν σφάλματα και δεν προκαλούν αμφιβολίες σε όσους τις λαμβάνουν. Πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε εάν οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες, δηλαδή εάν το περιεχόμενο τους είναι αξιόπιστο και έχει δημοσιευθεί στο πλαίσιο διαδικασίας που διασφαλίζει την ασφάλεια σε σχέση με την αυθεντικότητά τους, καθώς και εάν οι συντάκτες τους θεωρούνται γενικά αξιόπιστοι ή σχετικοί με το θέμα.