Μάθημα 6 Ιστότοποι προς επίσκεψη για πληροφορίες υγείας

Ιστότοποι προς επίσκεψη για πληροφορίες υγείας:

 • medlineplus.gov
 • cdc.gov
 • mayoclinic.org/patient-care-and-health-information
 • familydoctor.org
 • healthline.com
 • pillbox.nlm.nih.gov
 • healthcare.gov
 • medicare.gov
 • badgerlink.dpi.wi.gov
 • dhs.wisconsin.gov/medicaid
 • patientpartnerships.org

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: mlanet.org/page/top-health-websites