Module 5 Mentale gezondheid

Last updated: juni 3, 2022

Leerdoelen

Welkom in Module 5: Mentale gezondheid

Deze module biedt de nodige kennis en informatie over mentale gezondheid, zodat gebruikers risico’s beter kunnen identificeren, zelfzorg kunnen uitoefenen en passende hulp kunnen zoeken voor zichzelf of anderen.

Het vergroten van het bewustzijn over mentale gezondheid is bijzonder belangrijk. De lezers zouden beter moeten kunnen luisteren en reageren op zichzelf en anderen, om mentale problemen makkelijker te identificeren, serieus te nemen en adequaat te reageren.

Belangrijke kernaspecten van de mentale gezondheid worden aangepakt, en kennis wordt geconsolideerd door verschillende oefeningen binnen deze module. Bovendien kunnen gebruikers koppelingen gebruiken om het onderwerp verder in detail te verkennen.

Er worden oefeningen gegeven voor de afzonderlijke hoofdstukken om u te helpen uw zelfzorg te versterken en preventief of ondersteunend te reageren op opkomende symptomen en risicofactoren.

Deze module mag niet uitsluitend worden gebruikt voor het diagnosticeren en behandelen van een aandoening. Bovendien is de lijst van mentale gezondheidsproblemen in deze module niet uitputtend. We bieden simpelweg een gids en bewustzijn voor een aantal van de meest bekende omstandigheden. Neem altijd contact op met uw arts en zoek professionele ondersteuning.

Enrolled