Module 6 Gendergerelateerde gezondheid

Last updated: juni 3, 2022

Leerdoelen

In deze module zal je

  • Vertrouwd geraken met het menselijke voortplantingssysteem
  • Meer leren over veelvoorkomende gendergerelateerde gezondheidsproblemen, bescherming en preventie
  • Jouw vermogen verbeteren om betrouwbare online informatie over gendergerelateerde onderwerpen te zoeken, vinden, begrijpen en beoordelen om gezondheidsproblemen met betrekking tot gender aan te pakken of op te lossen
  • De nodige ompetenties verwerven om de weg te vinden naar gendergerelateerde gezondheidszorg en andere ondersteunende diensten wanneer dat nodig is
Enrolled