iHERE is een Europees gefinancierd Erasmus+ programma dat staat voor Dgital HEalth liteRacy Education en loopt gedurende 24 maanden, tussen 2020-2022.

Het iHERE-project ondersteunt kwetsbare sociale groepen bij het ontwikkelen van een reeks digitale gezondheidsvaardigheden. Deze reeks complexe vaardigheden omvat het vermogen om informatie uit digitale bronnen te analyseren en de kennis toe te passen op persoonlijke gezondheidssituaties. Meer specifiek kan het gaan om het verbeteren van de vaardigheid om online te lezen en te schrijven, waarbij meerdere elementen van informatie, wetenschap, gezondheid, media en onderwijs nodig zijn.

Het hoofddoel van het iHERE-project is de directe toegang voor sociaal kwetsbare groepen tot gezondheidsdiensten en informatie over gezondheidsbevordering door hen vertrouwd te maken met digitale bronnen en instrumenten om op een zinvolle manier te zorgen voor gezondheidsverbetering, ziektepreventie en therapietrouw, en door op de behoeften en lacunes afgestemde instrumenten en opleiding te verstrekken (innovatieve benaderingen en digitale toolkit).

Project outputs

Deze sectie is gewijd aan de belangrijkste intellectuele outputs, evenementen en opleidingsactiviteiten van het programma. Voor deelname, registreer hieronder!

IO1: Ontwikkeling van de iHERE-werkset met curriculum en hulpmiddelen
100%
IO2: Ontwikkeling van de website & Massive Open Online Course (MOOC)
85%
IO3: Ontwikkeling van het digitale handboek voor leraren en instellingen
70%

Missie van het project

Het opbouwen van een digitale gezondheidsopleiding die rekening houdt met de behoeften van cursisten uit kwetsbare situaties, maar gericht is op iedereen die zijn digitale gezondheidsvaardigheden wil verbeteren.

Ontwikkelen van digitale gezondheidsvaardigheden


Vaardigheden vergroten om gezondheidsgerelateerde informatie uit elektronische bronnen (online) te zoeken, te vinden, te begrijpen en te evalueren en deze kennis toe te passen op gezondheidssituaties.

Gezondheidsongelijkheid verminderen

Verkeerde informatie en ongelijkheid in gezondheid tussen deelnemers met een kwetsbare achtergrond (immigranten, vluchtelingen, volwassenen met een laag inkomen, volwassenen die het risico lopen op armoede/uitsluiting en oudere volwassenen) in vergelijking met de algemene bevolking terugdringen.

Opleidingsinstrumenten voor professionals ontwikkelen


Innovatieve opleidingsinstrumenten en -middelen (zoals curriculum, digitale instrumenten, kader) ontwikkelen voor opleiders in de volwasseneneducatie.

Een meerwaarde bieden aan het gezondheidsbevorderingsbeleid

Waarde en context scheppen in het beleidsgebied van gezondheidsbevordering en preventie voor een verschuiving in de manier waarop kwetsbare groepen worden benaderd voor hun effectieve gezondheidszorg en -vaardigheden om zo de ongelijkheid in gezondheid te overbruggen.

Onderwijskansen creëren

Onderwijskansen creëren voor gezondheidsbevordering, gezondheidszorg en welvaart, attitudes inzake welzijn en het leveren van veilige gezondheidszorgsystemen binnen de EU.

Een cultuur van welzijn


Het bevorderen van een cultuur van welzijn en individuele/sociale welvaart, gezondheidsvaardigheden en zorg op EU-niveau.

Doelgroepen

Primaire begunstigden

Achtergestelde en kwetsbare sociale groepen. Deze groepen worden vaak geconfronteerd met bijzondere uitdagingen op vlak van gezondheid als gevolg van hun lagere sociaal-economische status en gebrek aan adequate sociale ondersteuning. Zij zijn kwetsbaar voor een aantal bedreigingen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en ondervinden extra belemmeringen zoals de structuur van het gezondheidszorgsysteem in het algemeen, beperkte gezondheidsvaardigheden, ontbrekende of beperkte van leermogelijkheden.

Onze doelgroepen zijn (a) migranten/vluchtelingen, (b) oudere volwassenen en (c) mensen met een lage sociaal-economische achtergrond, die in armoede leven en risico lopen op uitsluiting.

Secundaire belanghebbenden

Beleidsmakers (op nationaal & Europees niveau), EU-deskundigen, EU-vertegenwoordigers, hoger onderwijs/wetenschappelijk personeel met belangen in volwasseneneducatie, digitaal leren, gezondheid en digitale gezondheidszorg en geletterdheid, kwetsbare groepen, welzijn & welvaart.

Sociale netwerken van professionals die geïnteresseerd zijn in onderwijs, de ontwikkeling van digitale gezondheidsvaardigheden en gezondheidsbevordering.

Instellingen en aanbieders van volwassenenonderwijs, onderzoeks- en ontwikkelingscentra, instructie- en leerplanontwerpers, ICT-ontwikkelaars/deskundigen en ontwerpers op het gebied van eLearning-modellen en -praktijken.

Niet-commerciële verenigingen en instellingen, openbare instellingen en sociale diensten, lokale gemeenschapsgroepen en autoriteiten, burgergroepen en NGO’s.

Zorgverleners, gezondheidscentra en -instellingen, gezondheidswerkers en -beoefenaars.