Hoofdstuk 1 Immunisatie

Hoofdstuk 1: Leerdoelen

  • Een van de doelen van dit hoofdstuk is om u meer kennis te geven over wat immuniteit, immunisatie en soorten immunisatie zijn en hoe u immunisatie kunt krijgen.
  • Het tweede doel is om u te laten zien hoe immunisatie kan worden verhoogd en enkele manieren hoe dit kan.
  • Het derde doel is om u uit te leggen wat groepsimmuniteit is en waarom het goed is.
  • Het laatste doel is om u de sociale ongelijkheden te laten zien die bestaan bij vaccinatie. Dit kan gaan om een gebrek aan toegang of beperkte toegang tot vaccinatie.