Hoofdstuk 2 Diagnoses

In dit hoofdstuk praten we over de meest voorkomende mentale gezondheidsproblemen om de lezer te helpen symptomen te herkennen en te classificeren, en ze indien nodig aan te pakken. De gebruiker moet deze symptomen leren interpreteren en de juiste stappen en oefeningen doen om ze te verbeteren.

Het hoofdstuk is onderverdeeld in stemmingsstoornissen, angststoornissen en schizofrenie en psychose.

Catalogering van diagnoses

Er is een catalogus van criteria voor diagnoses (ICD-10 genoemd) die alle artsen, professionals in de gezondheidszorg en psychiaters gebruiken als richtlijn bij het bepalen van diagnoses. Psychologische diagnoses worden alleen gesteld als de symptomen voldoen aan bepaalde criteria in termen van frequentie en duur. Een diagnose van depressie wordt daarom gesteld op basis van bepaalde criteria zoals slaappatroon.

De ICD-10 (International Classification of Disease) is bijgewerkt en uitgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is een internationaal uniform classificatiesysteem voor diagnoses in de gezondheidszorg.

Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) is gespecialiseerd in psychische stoornissen gepubliceerd door de American Psychiatric Association. Deze catalogus bevat enkel psychische diagnoses. Zowel in de klinische psychologie als in de medische psychiatrie wordt het beschouwd als het standaardwerk voor de diagnose van psychische stoornissen, samen met de ICD-10.

De meest voorkomende diagnoses worden hieronder uitgebreider beschreven.

Video: Brain and Mental Health