Hoofdstuk 6 De kracht van gedachten en emoties

  • Als we het hebben over mentale gezondheid zijn onze gevoelens erg veel van belang. Onze gedachten en gevoelens beïnvloeden ons, vaak onbewust, in alles wat we doen.
  • We willen bekijken hoe gedachten en gevoelens met elkaar in verband staan en hoe fysieke reacties hiermee samenhangen.
  • Gedachten helpen ons te bepalen in welke stemming we in een bepaalde situatie verkeren. Zodra een gevoel ontstaat, ontwikkelen we vaak gedachten die het verder bevestigen of versterken. Depressieve mensen herinneren zich bijvoorbeeld alle negatieve aspecten van hun leven, terwijl gevaar de gedachten van angstige mensen domineert. Dit betekent niet dat onze gedachten verkeerd zijn als we een gevoel intens ervaren. Maar als we ons in een bepaalde emotionele toestand bevinden, is het waarschijnlijker dat we informatie vervormen, negeren of negeren die de plausibiliteit van onze stemmingen en overtuigingen in gevaar brengt.
  • Onze gedachten en ons gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Als we bijvoorbeeld denken dat iets haalbaar is, zullen we het eerder proberen. We kunnen deze kennis gebruiken om doelen te bereiken en onze gedachten onder controle te houden.
  • Soms zijn we ons niet bewust van de gedachten die onze acties beïnvloeden. We doen bijvoorbeeld dingen uit pure gewoonte, waar we niet langer over nadenken. Bovendien hebben onze gedachten invloed op fysieke reacties. Als we bijvoorbeeld naar een thriller kijken, reageert ons lichaam dienovereenkomstig en slaat het hart sneller, verandert de ademhalingsfrequentie en verandert de spierspanning.
  • Het kennen, analyseren en ondervragen van je gedachten en gevoelens, en vervolgens het vermelden van alternatieven  is een cruciale factor in het veranderen van je gedachten en gevoelens.
  • Het is vaak een kwestie van het trainen van je eigen perceptie, het waarnemen van het gevoel van angst, bijvoorbeeld, en het vinden van een manier om er mee om te gaan.
  • Fysieke signalen kunnen u helpen te bepalen hoe u zich voelt. Observeer dus uw lichaamsreacties: Gespannen schouders kunnen een teken zijn van prikkelbaarheid of angst, een zwaar lichaamsgevoel kan wijzen op teleurstelling of vermoeidheid.

Fundamentele overtuigingen zijn uitspraken over onszelf, andere mensen of de wereld. Ze vertegenwoordigen de kern van onze onderliggende veronderstellingen en gedachten. Ze zijn positief of negatief. Je kunt ze herkennen door de motieven van je daden te ondervragen of door zinnen te vormen als: “Ik ben…”, “andere mensen zijn…”, “de wereld is…”. Nieuwe, positieve gedachteovertuigingen kunnen worden versterkt door ervaringen te documenteren die ermee in overeenstemming zijn, het vertrouwen in gedrag te beoordelen.

Kernovertuigingen veranderen en worden sterker in de loop der tijd. Ze oefenen een grote invloed uit op hoe we denken, voelen en ons gedragen.

Video: You are not your thoughts

Identificeer emoties

Om onze eigen gevoelens te begrijpen en positief te beïnvloeden, moeten we ze eerst identificeren. Sterke gevoelens zijn een teken dat er iets belangrijks in je leven gebeurt. Het identificeren van deze gevoelens helpt u doelen te stellen en vooruitgang te volgen.

Gevoelens kunnen vaak met één woord worden beschreven. Het kan nuttig zijn om een lijst van gevoelens samen te stellen.

Oefening

Maak een lijst met verschillende emoties en hun definities die u helpen om uw emoties te identificeren; u kunt dit ook online opzoeken

Omdat we hebben geleerd dat onze emoties verbonden zijn met gedachten, kan het u helpen om een beter overzicht te krijgen van uw emotionele reacties wanneer u een dagboek schrijft. U kunt het eenvoudig houden als u aantekeningen maakt in situaties waarin u emotioneel reageert. Als je wilt kun je ook een tijd of een dag toevoegen om duidelijk te maken of deze emotie altijd op een speciale tijd of dag gebeurt.

Als je eenmaal een gevoel hebt geïdentificeerd, is het ook belangrijk om de intensiteit van een gevoel te beoordelen. Zo kunt u stemmingswisselingen waarnemen, of reageren op onplezierige gevoelens. Voor dit doel helpt een schaal:

Een gedachtelog kan je helpen je gedachten beter te analyseren: Hoe zijn mijn gedachten verbonden met gevoelens? Wat is feit en wat is mijn interpretatie? Hoe herken ik automatische gedachten? De volgende voorbeelden zullen u helpen om uw eigen gedachte protocol te schrijven.

1. Connecteer gedachten met emotiesen gedachtebn met feiten

GedachteEmotie
Ik ben dom, ik zal dat nooit begrijpenDepressie
Ze zullen me ontslagen omdat ik te laat benAngst
GedachteInterpretatie of feit
Ze bekijkt me altijd boosInterpretatie
Haar gezichtsuitdrukking is veranderdFeit